REVOLUČNÍ HASÍCÍ PRODUKTY

založené na technologii

mikroenkapsulace

Inovační výrobek pro uhašení požáru v jeho ranných stádiích. Jakýkoli výrobek v libovolném tvaru nebo velikosti, vyrobený s použitím této technologie FIPRON může zůstat po léta beze změn v pohotovostním režimu a je schopen automaticky uhasit požár na samém začátku a neumožní mu, aby se rozrostl. Konstrukce těchto typů materiálů obsahuje mikro kapsle odolné proti ohni. Když dojde k dosažení jejich aktivační teploty, tyto kapsle explodují a uvolní hasící plyn.

Technologie FIPRON

FIPRON, Inc. je první společnost, která ve svých produktech využívá technologii mikrozapouzdření pro hasicí účely. Vytvořili jsme miniaturní autonomní hasicí přístroj.

Jak to celé funguje

Stovky tisíc mikrokapslí obsahují aktivní hasící plyn, které se aktivuje v momentě, kdy dojde k dosažení jejich aktivační teploty 120 °C. Při dosažení této teploty tyto kapsle explodují a uvolní hasící plyn,

Tento plyn je nehořlavý a v kontaktu s ohněm nebo hořícím povrchem dojde ke snížení koncentrace O2, což zabrání dalšímu šíření požáru. Teplo je následně pohlceno chladícím účinkem hasební látky.

Dlouhodobá ochrana

Produkty FIPRON vyrobené touto technologií dokáží zůstat mnoho let v tzv. „pohotovostním režimu“, který se v případě potřeby aktivuje.

Okamžitý účinek

Mikro kapsle obsažené v našem produktu se aktivují v případě požáru a automaticky ho uhasí na samém začátku.

Výhody technologie FIPRON

Jakýkoliv produkt nebo kompozitní materiál vytvořený technologií FIPRON představuje technologický průlom ve světové praxi prevence a hašení požárů.

Vysoká hasící účinnost, která působí přímo v místě vzniku požáru

Vysoká úroveň ochrany elektrických zařízení

Miniaturní rozměry

Žádná údržba po dobu až 5 let

Autonomie - nevyžaduje napájení

Jedinečná jednoduchost a nízké náklady na instalaci

Široká škála provozních podmínek

Parametry prostředí: teplota od -50C do + 80C, vlhkost až 90%

Inovativní technologie

CERTIFIKÁTY

Certificate of conformity No. 19/2019

UA - Fipron CORD

UA - Fipron STICKER

PL - Defence ministry + Certificate PL