O NÁS

FIPRON Czech republic s.r.o je nová, ryze česká společnost vlastnící exkluzivní práva pro distribuci a montáž kompletního sortimentu výrobků společnosti Fipron pro Českou republiku a Slovensko.


FIPRON Czech republic s.r.o využívá technologii FIPRON, která je založena na principu předcházení a současně i hašení požárů, pracuje s rozličnými kompozitními materiály. Skladba těchto materiálů zahrnuje mikrokapsle, které obsahují tzv. „zpomalovač hoření“. Při zahřátí a dosažení aktivační teploty kapaliny uvnitř mikrokapsle její plášť exploduje a vypustí hasivo v plynném skupenství. Iniciací hasícího plynu tak dojde ke snížení koncentrace O2, přičemž se zabrání dalšímu šíření požáru. Teplo je současně pohlceno chladicím účinkem hasební látky.


Produktová řada FIPRON

FIPRON sticker

FIPRON Sticker (samolepka) je miniaturní samostatný hasící prostředek určený k místnímu potlačení požáru, navržený za použití technologie FIPRON. Je určen jako ochrana elektrických zásuvek, rozvodných krabic a distribučních rozvaděčů.

FIPRON cord

FIPRON Cord (šňůra) je vyrobena z kompozitního materiálu obsahující mikrokapsle s hasební látkou. Po výpočtu objemu chráněné plochy se aplikuje stanovená délka šňůry, která se umístí na místo potenciálního vzniku požáru. Využití pro nízkonapěťová elektrická zařízení, kabelové kanály a jiná el. zařízení.

FIPRON paint

Inovačním víceúčelovým protipožárním výrobkem navrženým technologií FIPRON je také polymerový nátěr zamezující vzniku požáru. Protipožární ochrana je zde zajištěna mikrokapslemi, které jsou obsaženy v samotném nátěru. Využití pro kabelové kanály a jakékoli jiné povrchy vyžadující požární ochranu.

Prezentační video FIPRON